HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
KALENDARIUM
Fasta datum
NYHETER
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk
Förbundsmöte 2024 - Medlemsanmälan här
Boka in i min kalender
Datum8 april 2024
Tid18:00
PlatsMEDLEMSANMÄLAN HÄR

KALLELSE


SLFK:s förbundsmöte 2024 Måndagen 8 april 2024 kl 16:45

Plats meddelas senare


Vi välkomnar även andra engagerade medlemmar i din organisation
eller styrelse att delta som SLFK:s gäster under kvällen. 

Sista anmälningsdag fredagen den 16 marsANMÄL DIG PÅ DENNA LÄNK:

https://simplesignup.se/event/213557


 
Preliminärt program


16.45      Avprickningen av ombud

17.00      Aktivitet / presentation

18.00      Förbundsmötet inleds

               Förbundsordförande Lars-Olof Nilsson hälsar välkommen
                               
               Förbundsmötesförhandlingar enligt våra stadgar
                               
               Utdelning av SLFK:s medalj i guld
               För förtjänstfulla insatser i det frivilliga kris- och försvarsarbetet


18.45      Landgång och förfriskningar 

19.30      Avslut (cirka)


                 

MOTIONER OCH RÖSTRÄTT

Motioner skulle vara SLFK tillhanda senast onsdagen den 31 januari på SLFKs mejl 
kansliet@slfk.se enligt tidigare meddelande.

Varje medlemsorganisation får utse ett ombud som därmed har rösträtt.

Rösträtt tillkommer de som har betalt medlemsavgiften för 2024 före den sista februari. 

Åhörare och stödmedlemmar är välkomna att delta men utan rösträtt. 

Samtliga deltagare måste föranmäla sig på Simple Signup-länk ovan.
Förbundsmöteshandlingar 
kommer att finnas på vår hemsida www.slfk.se 

Särskilt utskick med handlingar kommer att göras före mötet.
 
Har du frågor kan du kontakta kansliet på telefon 072-188 50 00 
eller e-posta till kansliet@slfk.se


Varmt välkommen!

Lars-Olof Nilsson, Förbundsordförande

Stockholms länsförbund för krisberedskap

För våra medlemmar i regionen Stockholm


Kommunikation: Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum