HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Fasta datum
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk
Förbundsmöte 2024 - Medlemsanmälan här
Boka in i min kalender
Datum8 april 2024
Tid18:00
PlatsMEDLEMSANMÄLAN HÄR
SLFK:s förbundsmöte 2024 Äger rum måndagen 8 april 2024 kl 16:45


För ytterligare upplysningar
v g kontakta kansliet@slfk.se


Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum