HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk


Vår historia i korthet


                        "82 år i den civila beredskapens tjänst..."                         

SLFK
är sedan 1941 en regional samarbetsorganisation i Stockholmsregionen som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Organisationen grundades av Torsten Nothin (
1884-1972) den 7 maj 1941.
Han var justitieminister, politiker och ämbetsman. Bland annat var han
överståthållare i Stockholm, som posten som landshövding då hette.

Nothin grundade även Centralförbundet för Folk och Försvar.

Torsten Nothin


Organisationen har under det dryga 80 år som den har verkat haft olika namn:

1941 Lokalkommittén för det frivilliga försvarsarbetet, SLFF
1943 Stockholms försvarskommitté, SFK
1971 Stockholms läns försvarskommitté, SLFK
2006 Stockholms länsförbund för krishantering
2013 Stockholms länsförbund för krisberedskap