Hem
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Minnesskrift
Integritetspolicy
Bli medlem
AKTUELLT Covid-19
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Medlemmar
För förtroendevalda
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER

                 
Medalj i guld med anledning av Frivilliga Försvarets Dag år 1942

SLFK:s minnesskrift

Författad av Leona Jäger Clarstedt
leona.jagerclarstedt@gmail.com


I samband med SLFK:s 75-årsjubileum 2016 togs beslut om att ta fram minnesskrifter för SLFK:s verksamhet från starten 1941 till verksamhetsåret 2016. Delarna 1 (1941-1966) och 2 (1966-1991) är publicerade och utskickade till medlemsorganisationerna. Vi har nu också fått skrifterna digitaliserade och per januari 2018 publiceras de på SLFK:s hemsida för att nå fler historiskt intresserade.

Del 3 planeras att ges ut kvartal 2 2020

SLFK del 1 1941-1966_web.pdf
SLFK del 2 1966-1991_web.pdf

Inför förbundets 75 år.pdf

Europas stater under och efter 2a världskriget Leona Jäger Clarstedt.pdf

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum