HEM
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Jubileumsbok
Minnesskrift
Integritetspolicy
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER

                                
SLFK:s minnesskrifter

Författad av Leona Jäger Clarstedt
leona.jagerclarstedt@gmail.com


I samband med SLFK:s 75-årsjubileum 2016 togs beslut om att ta fram minnesskrifter för
SLFK:s verksamhet från starten 1941 till verksamhetsåret 2016.


SLFK del 1 1941-1966_web.pdf
SLFK del 2 1966-1991_web.pdf
SLFK del 3 1991-2016_web.pdf

Övriga publikationer:


Inför förbundets 75 år.pdf

Europas stater under och efter 2a världskriget Leona Jäger Clarstedt.pdf

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum