HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk


Våra medlemmar


                        
"Av medlemmarna, för medlemmarna..."    

 


Frivilliga försvarsorganisationer

 

Frivilliga Motorcyckelkårernas Riksförbund (FMCK)

Frivilliga Motorcykelkåren i Stockholm

 

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Stockholms läns FRO-förbund

 

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)

Roslagens Sjövärnskår
Stockholms Sjövärnskår

 

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

Blå Stjärnan – Stockholmsförbundet

 

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna):

Regionalt förbund:

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland (FöUtb)

Regionala föreningar:

Föreningen Samhällsberedskap
Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm
Stockholms Kavalleri och Jägarbefälsförening
Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS)

Riksförbund:

Psyopsförbundet

 

Svenska Lottakåren


Sollentuna lottakår
Stockholms flyglottakår
Stockholms marinlottakår
Upplands Väsby lottakår


Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF

Huddinge Civilförsvarsförening
Järfälla Civilförsvarsförening
Sigtuna Civilförsvarsförening*
Stockholms läns civilförsvarsförbund, (SLC)
Stockholm stads civilförsvarsförening
Täby Österåkers Civilförsvarsförening
Vaxholms Civilförsvarsförening*


Kommuner

Botkyrka kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Järfälla kommun
Norrtälje kommun (brandförsvar)
Salems kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Tyresö kommun*
Upplands Väsby kommun

 

Akademi

Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA)Övrig förening

Allmänna Försvarsföreningen (AFF)

 

Stiftelse

TotalförsvarsstiftelsenHemvärnet

Föreningen Livgardesgruppens Hemvärn

 

Övrigt förbund

Sefif – förskoleföretagen

 

Övriga offentliga organisationer

Östra civilområdet, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Stockholms län – Samverkan Stockholmsregionen (SSR)

 

Tillsatta medlemmar


Länsstyrelsen i Stockholms län
Region Stockholm – vakant
Försvarsmakten Militärregion Mitt - vakant
Polisregion Stockholm – vakant

Hedersledamöter


En handfull hedersledamöter med förflutet som mångåriga trotjänare i SLFK.

 

 

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum