HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk

Om SLFK SLFK:s roll i regionen
Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan år 1941 varit en regional samarbetsorganisation inom området för samhällets säkerhet, försvar och civila beredskap.

SLFKs verksamhetsidé kan sammanfattas med följande ledord:


Mötesplats – Samarbete – Nätverk


Vi vill ge stöd till regionens aktörer genom att att inbjuda dem till en plattform där de med jämna mellanrum kan träffas och utbyta kunskap och aktuell information. Detta stärker engagemanget, nätverkandet och samarbetet samt gynnar förmågan och robustheten i beredskapen. 

Vi gör detta genom att ordna olika aktiviteter som till exempel seminarier och möten.


Vi vill verka för ett tryggare och säkrare samhälle.
 

Våra medlemmar


I SLFK har ett 70-tal medlemmar bestående av myndigheter, organisationer, politiska partier och frivilligorganisationer.

Länk med förteckning

Ständiga medlemmar i förbundet enligt stadgarna är:


• Försvarsmakten, Militärregion Mitt
• Region Stockholm
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Polismyndigheten i Stockholms län


Till medlemmar i förbundet kan enligt stadgarna antas följande verksamma i länet:

• Kommunerna i Stockholms län (26 st)
• Myndigheter
• Trossamfund
• Ideella organisationer


        Läs mer om SLFK i de olika ämnesflikarna!
SLFK tillsammans med andra frivilligorganisationer i utställning vid Armémuseum på Sveriges nationaldag
den 6 juni 2023 som också var Sveriges 500 årsdag.

 
 


Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum