HEM
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Jubileumsbok
Minnesskrift
Integritetspolicy
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER
Om SLFK  Varför finns SLFK?


Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan år 1941 varit en aktiv samarbetsorganisation inom området för säkerhet- och försvar. SLFK vill nu delta i återuppbyggandet av det nya totalförsvaret, vilket innefattar både militärt och civilt försvar. Vi ser även behovet att öka kommuners inkludering av näringslivet för lokal robusthet.

Syftet med SLFK:s verksamhet är att uppmärksamma vikten av förebyggande krisberedskap för våra medlemmar i region Storstockholm. Genom aktiviteter, kunskapsöverföring och kommunikation vill SLFK bidra till en förbättrad krisberedskap för våra medlemmar genom ökad förståelse, kunskap och engagemang.

I försvarspropositionen som antagits av Riksdagen framgår bl.a.att målen för vår säkerhet skall vara att värna om
  • befolkningens liv och hälsa 
  • samhällets funktionalitet samt 
  • förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.
Detta är också styrande för SLFK:s verksamhet. 
 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum