HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk

Samarbetspartners

 

"Samarbeten i regionen över organisationsgränserna
utvecklar krisberedskapen!"


SLFK har ett kontinuerligt samarbete och alliansbyggande med regionala myndigheter och organisationer kring frågor om kris i samhället. 

Samarbetet tar sikte på aktiviteter, evenemang, föredrag och mingel.

Våra medlemmar får möjlighet att delta och medverka i detta värdefulla nätverk.

Nätverkandet syftar till framförhållning, uppdatering, kunskapsuppbyggande och utveckling av krisberedskapen.

Välkommen att bidra!

 

Myndigheter:

 

          
Försvarsmakten - Mellersta militärregionen
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/mellersta-militarregionen/


     

Polisen region Stockholm
https://polisen.se/kontakt/region-stockholm/

 

      
Länsstyrelsen i Stockholms län
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm.html


     

Region Stockholm
https://www.sll.se/

 

        
Samverkan Stockholmsregionen
http://samverkanstockholmsregionen.se/


 

Riksorganisationer, förbund och föreningar:

  

            

Sveriges Civilförsvarsförbund
https://www.civil.se/
   

 

         

Svenska Lottakåren
https://www.svenskalottakaren.se/


        

Svenska Försvarsutbildningsförbundet - Försvarsutbildarna
https://www.forsvarsutbildarna.se/

  

          

Allmänna Försvarsföreningen AFF
https://aff.a.se/Bidrag och finans

 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar

Henrik Granholms Stiftelse

Länsstyrelsen i Stockholms län

Försvarsutbildarna i Stockholm Södermanland

Drottning Victorias Örlogshem

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum