HEM
Om oss
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER

Våra samarbetsorganisationer

 

"Samarbeten i regionen över organisationsgränserna
utvecklar krisberedskapen!"


SLFK har ett kontinuerligt samarbete och alliansbyggande med regionala myndigheter och organisationer kring frågor om kris i samhället. 

Samarbetet tar sikte på aktiviteter, evenemang, föredrag och mingel.

Våra medlemmar får möjlighet att delta och medverka i detta värdefulla nätverk.

Nätverkandet syftar till framförhållning, uppdatering, kunskapsuppbyggande och utveckling av krisberedskapen.

Välkommen att bidra!

 

Myndigheter:

 

         
Försvarsmakten - Mellersta militärregionen
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/mellersta-militarregionen/


      

Polisen region Stockholm
https://polisen.se/kontakt/region-stockholm/

 

    
Länsstyrelsen i Stockholms län
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm.html


     

Region Stockholm
https://www.sll.se/

 

         
Samverkan Stockholmsregionen
http://samverkanstockholmsregionen.se/


 

Riksorganisationer, förbund och föreningar:

  

         

Sveriges Civilförsvarsförbund
https://www.civil.se/
   

 

      

Svenska Lottakåren
https://www.svenskalottakaren.se/


       

Svenska Försvarsutbildningsförbundet - Försvarsutbildarna
https://www.forsvarsutbildarna.se/

  

         

Allmänna Försvarsföreningen AFF
https://aff.a.se/

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum