HEM
Om oss
Medlemskap och årsavgifter
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER

Våra samarbetsorganisationer

 

"Samarbeten i regionen över organisationsgränserna
utvecklar krisberedskapen!"


SLFK har ett kontinuerligt samarbete och alliansbyggande med regionala myndigheter och organisationer kring frågor om kris i samhället. 

Samarbetet tar sikte på aktiviteter, evenemang, föredrag och mingel.

Våra medlemmar får möjlighet att delta och medverka i detta värdefulla nätverk.

Nätverkandet syftar till framförhållning, uppdatering, kunskapsuppbyggande och utveckling av krisberedskapen.

Välkommen att bidra!

 

Myndigheter:

 

         
Försvarsmakten - Mellersta militärregionen
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/mellersta-militarregionen/


      

Polisen region Stockholm
https://polisen.se/kontakt/region-stockholm/

 

    
Länsstyrelsen i Stockholms län
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm.html


     

Region Stockholm
https://www.sll.se/

 

         
Samverkan Stockholmsregionen
http://samverkanstockholmsregionen.se/


 

Riksorganisationer, förbund och föreningar:

  

         

Sveriges Civilförsvarsförbund
https://www.civil.se/
   

 

      

Svenska Lottakåren
https://www.svenskalottakaren.se/


       

Svenska Försvarsutbildningsförbundet - Försvarsutbildarna
https://www.forsvarsutbildarna.se/

  

         

Allmänna Försvarsföreningen AFF
https://aff.a.se/

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum