Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Förbundsmöte 2019
Extra Förbundsmöte 2018
Förbundsmöte 2018
Tidigare förbundsmöten
Stadgar
Minnesskrift
Fasta datum
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Fasta datum

Vissa datum eller tidsintervall är samma år från år och bra att ha i åtanke.

Motion
Motion ska vara inlämnad skriftligen till styrelsen före januari månads utgång.

Förbundsstämma
Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast två månader före stämman.
Handlingar till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast 14 dagar före stämman.
Senast 31 mars ska medlemsavgiften vara betald för att medlem ska kunna tas upp i röstlängden vid förbundsstämma.

Medaljansökan
Sista dag för medaljansökan är 1 december. Ansökningar inkomna efter detta datum läggs kö för behandling ett år senare. Undantag kan göras under särskilda omständigheter, till exempel att en person som ska uppmärksammas blivit mycket allvarligt sjuk med dåliga prognoser. Aktuell ansökningsblankett på hemsidan ska alltid användas. Skannad kopia kan med fördel mejlas till kansliet(at)slfk.se.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum