HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Fasta datum
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk
Fasta datum

Vissa datum eller tidsintervall är samma år från år och bra att ha i åtanke.

Motion
Motion ska vara inlämnad skriftligen till styrelsen före januari månads utgång.

Förbundsstämma
Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast två månader före stämman.
Handlingar till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast 14 dagar före stämman.
Senast 31 mars ska medlemsavgiften vara betald för att medlem ska kunna tas upp i röstlängden vid förbundsstämma.

Medaljansökan
Sista dag för medaljansökan är 1 december. Ansökningar inkomna efter detta datum läggs kö för behandling ett år senare. Undantag kan göras under särskilda omständigheter, till exempel att en person som ska uppmärksammas blivit mycket allvarligt sjuk med dåliga prognoser. Aktuell ansökningsblankett på hemsidan ska alltid användas. Skannad kopia kan med fördel mejlas till kansliet(at)slfk.se.

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum