Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
Förbundsmöte 2019
Förbundsmöte 2018
Extra Förbundsmöte 2018
Tidigare förbundsmöten
Stadgar
Minnesskrift
Fasta datum
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Fasta datum

Vissa datum eller tidsintervall är samma år från år och bra att ha i åtanke.

Motion
Motion ska vara inlämnad skriftligen till styrelsen före januari månads utgång.

Förbundsstämma
Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast två månader före stämman.
Handlingar till ordinarie förbundsstämma ska skickas ut senast 14 dagar före stämman.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum