HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
KALENDARIUM
NYHETER
Beredskapsveckan v 39
Medlemskap och årsavgifter 2023
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧

Köp SLFK:s jubileumsbok!


 

Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet
genom decennierna.

Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande,
samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar endast 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress.

 

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum