Hem
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Stadgar
Minnesskrift
Integritetspolicy
Bli medlem
AKTUELLT Covid-19
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
För medlemmar
För förtroendevalda
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER

SLFK:s stadgar

Enhälligt tagna vid andra läsning vid extra förbundsmöte 2018-09-20

Stadgar SLFK 20180920.pdf
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum