HEM
Sök
Om oss
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk
Medlemskap och avgifter 2024

Medlemmar i SLFK är verksamma i länet och har krisberedskap som gemensam nämnare. Bland våra medlemmar kan nämnas bland andra Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen, Försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, politiska partier och kommuner i Stockholms län. Vi välkomnar även företag som medlemmar.

Om Din organisation/myndighet/företag inte redan är medlem kan ni enkelt dra nytta av den erfarenhet och samlade kompetens som finns inom förbundet genom att ansöka om medlemskap

Bli medlem

Enskilda kan, efter prövning av styrelsen, bli associerade medlemmar utan rösträtt vid förbundsmötet.

Medlemsavgifter


Medlemsavgifterna bestäms årligen av Förbundsmötet och debiteras i december före verksamhetsåret

Årsavgifter för 2023 är
 


Medlemsansökan - länk nedan:

Medlemsansökan i ett mejl som sänds till förbundets epost:
kansliet@slfk.se

V g ange följande uppgifter som kopieras till ansökansmejlet:

Organisation/Myndighet/Företag:
Förnamn:
Efternamn:
Yrke/Befattning:
Uppgifter i frivilligrörelsen:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
Mobil:
E-post:

I ärendefältet v g skriv "Medlemsansökan"
   

 


Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum