Hem
Om SLFK
Bli medlem
Vilka är medlemmar?
Aktuellt
Kalendarium
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Vilka är våra medlemmar?

Medlemmar i SLFK är verksamma i länet och har krisberedskap som gemensam nämnare. Bland våra medlemmar kan nämnas bland andra Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen, Försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, politiska partier och kommuner i Stockholms län. Vi välkomnar även företag som medlemmar.

Om Din organisation/myndighet/företag inte redan är medlem kan ni enkelt dra nytta av den erfarenhet och samlade kompetens som finns inom förbundet genom att ansöka om medlemskap under fliken bli medlem.

Enskilda kan, efter prövning av styrelsen, bli associerade medlemmar utan rösträtt vid förbundsmötet.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum