Hem
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Minnesskrift
Integritetspolicy
Bli medlem
AKTUELLT Covid-19
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Medlemmar
För förtroendevalda
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER
 
 SLFKs förtroendevalda 2020-21                                                                            


   
"Vi verkar för att stärka länets krisberedskap genom alliansbyggande
mellan länets samverkansparter.

Vi vill också ge våra medlemmar stöd genom att fungera som en tankesmedja
och arena för engagemang och kunskapsutbyte."


    


Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum