Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Integritetspolicy
Bli medlem
Nyheter
Program
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Styrelse


Förbundsordförande: Lars-Olof Nilsson
Styrelseordförande: Ina Ununger (ordförande i presidiet)
Vice styrelseordförande: Richard Buske (ledamot i presidiet)

Ordinarie styrelseledamöter:
Cridde Ahlberg (skattmästare, ledamot i presidiet)
Nils Bovin
Susanna Persson (ledamot i presidiet)
Georgios Kontorinis
Anders J. Andersson
 
Ersättare för styrelseledamöter:
Johan René
Peter Asmund

Självskrivna styrelseledamöter:
Försvarsmakten Miltärregion Mitt
Landstinget i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Polismyndigheten i Stockholms län
Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län, KSL) 

Revisorer:
Anncharlotte Nilsson
Ulf Helleday

Ersättare för revisorer:

Britt-Marie Silverryd
Bjarne Bjurström

Valberedning:
Malin Dreifaldt (sammankallande)
Christina Hamberg
Leona Jäger Clarstedt

Medaljkommitté:
Bjarne Bjurström (kommittésekreterare)
Leona Jäger Clarstedt
Christina HambergStockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum