Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Integritetspolicy
Bli medlem
Aktuellt
Kalendarium
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Styrelse


Förbundsordförande: Lars-Olof Nilsson
Styrelseordförande: Ina Ununger (ordförande i presidiet)
Vice styrelseordförande: Richard Buske (ledamot i presidiet)

Ordinarie styrelseledamöter:
Cridde Ahlberg (skattmästare, ledamot i presidiet)
Nils Bovin
Susanna Persson (ledamot i presidiet)
Georgios Kontorinis
Anders J. Andersson
 
Ersättare för styrelseledamöter:
Johan René
Peter Asmund

Självskrivna styrelseledamöter:
Försvarsmakten Miltärregion Mitt
Landstinget i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Polismyndigheten i Stockholms län
Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län, KSL) 

Revisorer:
Anncharlotte Nilsson
Ulf Helleday

Ersättare för revisorer:

Britt-Marie Silverryd
Bjarne Bjurström

Valberedning:
Malin Dreifaldt (sammankallande)
Christina Hamberg
Leona Jäger Clarstedt

Medaljkommitté:
Bjarne Bjurström (kommittésekreterare)
Leona Jäger Clarstedt
Christina HambergStockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum