HEM
Om oss
Medlemmar
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Aktieutdelning
Minnesgåva
Testamente
Länk till PlusGiro-blankett
NYHETER

Testamente

I ett testamente anger du vad som du vill ska hända med din kvarlåtenskap efter ditt frånfälle. Har du inga arvingar är det extra viktigt att du tar tillvara möjligheten att bestämma över dina tillgångar. Skriver du inget testamente går annars allt till Allmänna arvsfonden, och du förlorar ditt inflytande. Har du arvingar men ändå vill stödja Stockholms Länsförbund För Krisberedskap kan du även då ange förbundet som förmånstagare i ditt testamente. I samtliga fall skriver du till vilken omfattning förbundet ska ärva (till exempel "hela min kvarlåtenskap", "20 procent av min kvarlåtenskap" eller ett visst belopp). Ange ”Stockholms Länsförbund För Krisberedskap” som förmånstagare.

Ett testamente ska vara bevittnat av två personer som inte själva står som förmånstagare i testamentet. De bör heller inte vara aktiva i eller associerade medlemmar i Stockholms Länsförbund För Krisberedskap, om du anger förbundet som förmånstagare i ditt testamente.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum