HEM
Om oss
Medlemmar
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER
1 oktober 2021
Frukostseminarium: Frivilliga – en resurs att räkna med?
VÄLKOMMEN ANMÄLA DIG TILL FRUKOSTSEMINARIUM OM FRIVILLIGHETEN - Zoom
Datum: 1 oktober kl 08:00-08:45
Frivilliga – en resurs att räkna med?

Medverkande:

Frivillighet och människors engagemang är nödvändiga komponenter i händelse av kris. Organiserad frivillighet ger hållbar trygghet och är ett långsiktigt komplement till olika samhällsaktörer medan spontan frivillighet bidrar till att fånga upp medmänniskors engagemang och kunskaper i oväntade krissituationer. Vi diskuterar olika frågeställningar kring detta viktiga ämne.
Välkommen anmäla dig här:
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum