HEM
Om oss
Medlemmar
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER
26 november 2021
Frukostseminarium: Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?


Frukostseminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Fredag den 26 november, kl 08.00–08.45 (incheckning 07.55)

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?


Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
 
MEDVERKANDEMöt våra kunniga paneldeltagare och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:

- Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

- Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

- Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

- Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?


Boka på länken nedan:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum