Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Förtjänstmedalj
För medlemmar
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Gåvor och Testamenten
15 februari 2019
Kallelse till förbundsmötet utsänd
Styrelsen beslutade den 14 februari att flytta fram årets förbundsmöte till den 24 april kl 1800. Stämman kommer att hållas på Teatergatan 3, plan 5.

19 januari skickades kallelse ut till det ursprungliga datumet för förbundsmötet. Efter styrelsens beslut om att flytta fram stämman gick en ny uppdaterad kallelse ut den 15 februari. Kallelsen skickades via e-post till i medlemsregistret registrerad adress. Kallelsen finns också att läsa på hemsidan under "För medlemmar" -> "Förbundsmötet 2019". Övriga handlingar sänds ut i enlighet med stadgarna.

Sista anmälningsdag: 3 april 2019

Kallelse ska skickas ut senast två månader innan ordinarie förbundsmöte.


Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum