Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Förbundsmöte 2019
Extra Förbundsmöte 2018
Förbundsmöte 2018
Tidigare förbundsmöten
Stadgar
Minnesskrift
Fasta datum
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Handlingar extra förbundsmöte 2018

Kallelsen utskickad 2018-09-13 per e-post
Kallelse Förbundsmöte 2018 EXTRA.pdf

Handlingar utskickade 2018-09-13 per e-post
Extra Förbundsmöte Föredragningslista 2018.pdf
Proposition Uppdaterade stadgar SLFK Andra läsning 20180920 med ändringar i färg.pdf
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum