Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Ändamål

SLFKs viktigaste uppgift är att inom sitt verksamhetsområde (portal i stadgarna) medverka till att stödja Stockholms läns krishanterare.

Förbundet är en regional samarbetsorganisation för krishantering inom Stockholms län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

I förbundet finns ett 70-tal medlemmar såsom myndigheter, organisationer, politiska partier, frivilligorganisationer och företag.

Myndigheter och organisationer som har rätt enligt stadgarna att ingå i förbundet:
  • Försvarsmakten, Militärregion Mitt
  • Kommunerna i Stockholms län (26 st)
  • Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
  • Landstinget i Stockholms län
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Polismyndigheten i Stockholms län
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap har anor bakåt till 1941 när det bildades som Stockholms Läns Försvarskommitté (SLFK). Det nuvarande namnet Stockholms Länsförbund För Krisberedskap tillkom 2006 - och har kvar samma förkortning SLFK.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum