HEM
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Jubileumsbok
Minnesskrift
Integritetspolicy
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER
Ändamål

SLFKs viktigaste uppgift är att inom sitt verksamhetsområde medverka till att stödja Stockholms läns krishanterare.

Förbundet är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap inom Stockholms län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

I förbundet finns ett 70-tal medlemmar såsom myndigheter, organisationer, politiska partier, frivilligorganisationer och företag.

Självskrivna medlemmar i förbundet enligt stadgarna:
  • Försvarsmakten, Militärregion Mitt
  • Region Stockholm 
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Polismyndigheten i Stockholms län
  • Storstockholm  (tidigare Kommunförbundet Stockholms län)
Till medlemmar i förbundet kan enligt stadgarna antas följande verksamma i länet:
  • Kommunerna i Stockholms län (26 st)
  • Myndigheter
  • Trossamfund
  • Demokratiska organisationer
  • Företag
Enskild person kan efter styrelsens prövning antas som medlem utan rösträtt vid stämma.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap har anor bakåt till maj 1941 när det bildades i Överståthållarämbetets sessionssal i Stockholms stad som Stockholms Lokalkommitté för det frivilliga försvarsarbetet.

Senare bytte organisationen namn till Stockholms Läns Försvarskommitté (SLFK). Från 2006 hette förbundet Stockholms Länsförbund för Krishantering. Det nuvarande namnet Stockholms Länsförbund För Krisberedskap tillkom 2013 - och har kvar samma förkortning SLFK.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum