Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
Systemunderhåll
SLFK på Facebook
Kontakt
Ändamål

SLFKs viktigaste uppgift är att inom sitt verksamhetsområde (portal i stadgarna) medverka till att stödja Stockholms läns krishanterare.

Förbundet är en regional samarbetsorganisation för krishantering inom Stockholms län och är partipolitiskt och religiöst obunden.

I förbundet finns ett 70-tal medlemmar såsom myndigheter, organisationer, politiska partier, frivilligorganisationer och företag.

Myndigheter och organisationer som har rätt enligt stadgarna att ingå i förbundet:
  • Försvarsmakten, Militärregion Mitt
  • Kommunerna i Stockholms län (26 st)
  • Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
  • Landstinget i Stockholms län
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Polismyndigheten i Stockholms län
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap har anor bakåt till 1941 när det bildades som Stockholms Läns Försvarskommitté (SLFK). Det nya namnet Stockholms Länsförbund För Krisberedskap tillkom 2006 - och har kvar samma förkortning SLFK.

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum