HEM
Om oss
Medlemskap och årsavgifter
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER

         

Välkommen till SLFK!Johan René, styrelseordförande SLFK


"Stockholms länsförbund för krisberedskap - SLFK
är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar."


På sidan Om oss kan du läsa mer om varför SLFK finns, hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig.

På SLFK:s Facebook-sida lägger vi upp text och bild från
våra arrangemang.

Här har du en länk till vår mycket aktiva Linkedin-sida.

Fotogalleri med vår nya styrelse.
LUNCHSEMINARIUM ZOOM

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM ZOOM - 17 nov 2022

Totalförsvar och folkförankring:
Hos vem ska det förankras?


Torsdagen den 17 november kl 11:30-12:30
(incheckning från kl 11:15) Begreppet folkförankring är ett mångtydigt och inte alltid ett klart definierat begrepp. Tidigare användes det framför allt när det gällde försvarsmaktens förankring
på det civila området.


Med ökat fokus på totalförsvaret har begreppet kommit att bli än mer betydelsefullt. Man tittar i dag mer på civila aktörers roller och ansvar i totalförsvarsfrågor. Frågorna rör säkerhet,
beredskap och krishantering:


- Vad betyder folkförankring idag?
- Vad är det egentligen som ska förankras?
- Hos vem ska det förankras?

Detta är några av de frågeställningar, tillsammans med relevanta exempel som vi har för avsikt att diskutera under seminariet. 

Boka på denna länk:

https://simplesignup.se/event/197717


ZOOM-länken finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost med vändande mejl.


VARMT VÄLKOMMEN!HÄR KAN DU TITTA PÅ PRESENTATIONERNA
FRÅN SLFK:s REGIONDAG:


Klicka på bilden! 
 


Så här jobbar SLFK
med krisberedskap i länet:


Vårt medlemserbjudande:

VARA ett kontaktforum för våra medlemmar inom frivilliga  försvarsorganisationer, kommuner och näringsliv.


ORGANISERA seminarier och regiondagar syftande till att ge medlemmar tillfällen att samverka med andra medlemmar.


KOMMUNICERA förändringar av betydelse för krisberedskapen genom regional omvärldsbevakning.


UPPMUNTRA våra medlemmar till utbildning och utveckling inom krisberedskapen.


VERKA för opinionsbildning syftande till att beslutsfattare lyfter totalförsvarsfrågor på lokal nivå.
EVENT OCH VERKSAMHET

Här kan du skriva upp dig på vår mejllista
för att få information från oss!

Klicka HÄR

SLFKs SENASTE NYHETSBREV - 2022:2


Läs den 
HÄR


 Innehåll:


En hälsning från ordföranden

Kalendarium 2022

Två nya styrelseposter tillsatta

Årets andra lunchseminarium gick av stapeln

SLFK bjöds in till Landshövdingen på Tessinska Palatset

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) besökte SLFK

SLFK:s medlemsavgifter beroende på kategori

MSB informerar om Krisberedskapsveckan

Beställ SLFK:s jubileumsbok
Beställ SLFK:s 80-årsjubileumsbok
och stöd krisberedskapen!

 

 

Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.

Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress.

 
   Följ oss på:

 
 

  ARKIV:

Klicka HÄR
 Johan René - Styrelseordförande
Yvonnè Antoft - Vice styrelseordförande
Richard Nyström - Kommunikationsansvarig
Kent M Andersson - Skattmästare


Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, plan 2, Stockholm 
Org nr 802016-3005
Pg 3133-6
        

 

 

 

 
 
AKTUELLT
-
KALENDARIUM
29 nov - 31 dec 2022
Nyhetsbrev DECEMBER
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum