HEM
Sök
Om oss
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk

        

 Välkommen till SLFK! 

Stockholms länsförbund för krisberedskap

är en regional samarbetsorganisation med

fokus på att på att skapa möten och

nätverk bland medlemmar och

aktörer inom krisberedskapen.

Vi samverkar med vår omgivning

för att bidra till utvecklandet av

det svenska totalförsvaret.

 

Vi vill tillföra mervärde till alla

styrkeområden inom krisberedskapen.

Det skapar intresse, förståelse,

motivation och engagemang.


På sidan Om oss kan du läsa mer om varför SLFK finns,
och hur vi kan samarbeta kring kris.


Här har du en länk till vår Linkedin-sida.

Fotogalleri med våra förtroendevalda.


                         

Inbjudan Lunchseminarium Zoom 

Systemhotande brottslighet mot företag:

lägesbild och utmaningar

 

MEDVERKANDE:

 

Onsdagen den 22 maj 2024 kl 11:00-12:00

                          

HÄR kan du se inspelningen av lunchseminariet
Du kan behöva klistra in denna kod:
!i=5&WvW

 

Under de senaste åren har brottsligheten tillåtits bli en naturlig del av vad det innebär att driva företag i Sverige. De mängdbrott som dagligen drabbar tusentals företagare i form av inbrott, stölder, skadegörelse, cyberattacker, infiltration, hot och bedrägerier, har normaliserats.

       Det finns förstås många förklaringar till varför Sverige har hamnat i ett så oroande läge, men oavsett orsak kan denna utveckling inte få fortsätta.

 

- Vad är det för systemhotande brott som begås?

- Hur är det med gängkriminellas agerande mot näringslivet?

- Hur komma tillrätta med konsekvenserna av dessa brott?

- Hur ser utvecklingen ut framåt?

- Vad behöver polisen för stöd av politiken för att bli effektivare?
HELDAGSSEMINARIUM ÄGDE RUM PÅ
FÖRSVARSHÖGSKOLAN

EN FÖRSTÄRKNINGSMODELL FÖR
DET NYA CIVILA FÖRSVARET I SVERIGE


16 januari 2024 kl 09:00 - 16:00

Detta var ett samarrangemang mellan Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté i Stockholms län (FOS), Stockholms länsförbund för krisberedskap (SLFK) samt Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

Sverigesalen, Försvarshögskolan i Stockholm

Länk till efterhandstittning HÄR

 
 

 Så här jobbar vi med krisberedskap i länet: 

 Vårt medlemserbjudande: 

VARA ett kontaktforum för våra medlemmar inom frivilliga  försvarsorganisationer, kommuner och näringsliv.


ORGANISERA seminarier och regiondagar syftande till att ge medlemmar tillfällen att samverka med andra medlemmar.


KOMMUNICERA förändringar av betydelse för krisberedskapen genom regional omvärldsbevakning.


UPPMUNTRA våra medlemmar till utbildning och utveckling inom krisberedskapen.


VERKA för opinionsbildning syftande till att beslutsfattare lyfter totalförsvarsfrågor på lokal nivå.


MEDALJERA - medlemskapen ger rätt nominera medlemmar till SLFK:s prestigefyllda medalj
"För förtjänstfulla insatser i det frivilliga kris- och försvarsarbetet".
 NYHETSBREV OCH EVENT 

Här kan du skriva upp dig på vår mejllista
för att beställa information från oss!

Klicka HÄR

Arkiv  Nyhetsbrev och inbjudningar  Beställ SLFK:s 80-årsjubileumsbok! 


Boken är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.


Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress. 
Följ oss på:

 
 

 
__________________________
 Johan René - Styrelseordförande
Yvonnè Antoft - Vice styrelseordförande
Richard Nyström - Kommunikationsansvarig
Kent M Andersson - Skattmästare


Kontakt:


Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, plan 2, 111 48  STOCKHOLM
kansliet@slfk.se
Telefon: +46(0)72 188 50 00
Org nr 802016-3005
Pg 3133-6


 
 
 
 

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum