Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
3 maj 2018
Europas stater under och efter andra världskriget
I samband med SLFK:s 75-årsjubileum 2016 beslutade styrelse att publicera tre minnesskrifter för tiden från bildandet av SLFK till och med år 2016. Två av skrifterna är publicerade, även här på hemsidan, och den tredje är planerad att publiceras under året.
I samband med detta arbete har Leona Jäger Clarstedt, tidigare kanslichef, gjort en sammanfattning av läget i Europa under och efter andra världskriget. Detta för att sätta SLFK:s beslut i det sammanhang som rådde vid den aktuella tidpunkten. Denna sammanfattning finns nu även den publicerad på hemsidan. Se "För medlemmar" -> "Minnesskrift".
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum