Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
16 januari 2018
Motioner till förbundsstämman
19 april är det dags för årets förbundsstämma. De medlemmar som önskar lämna in motion till stämman kan göra det till och med 31 januari 2018. Motionen ska vara undertecknad av bemyndigad representant för medlemsorganisation. Motionen i original skickas till SLFK, Teatergatan 3, 1tr, 11148 Stockholm samt gärna inskannad kopia till kansliet(at)slfk.se.

Så här står det i stadgarna:
"Av medlem väckt förslag (motion) att behandlas på förbundsmötet ska vara skriftligt och inlämnat till styrelsen före januari månads utgång. Motionen och styrelsens förslag till beslut redovisas tillsammans med utsända handlingar till förbundsmötet."
Nyheter
16 januari 2018
Motioner till förbundsstämman
Prenumerera
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum