Hem
Om SLFK
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
Systemunderhåll
SLFK på Facebook
Kontakt
12 maj 2017
Uppdaterad blankett för medaljansökan
Blanketten för medaljansökan har uppdaterats. Den som på uppdrag av sin organisation inger medaljansökan ska förutom sin underskrift även komplettera med textat namn, mobilnummer samt organisationens eller myndighetens namn (medlem i SLFK) och postadress dit medalj och faktura ska skickas, normalt till den sökande organisationen.

Medaljförläning är en av förmånerna med att vara medlem i SLFK. Medlemsorganisationerna kan föreslå medalj till förtjänta personer. Blanketten för medaljansökan kan inges fram till den 31 december varje år för behandling av medaljkommittén under dess årliga kommittéarbete i januari månad följande år.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum